Projekt Magister vznikl v roce 2010 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat
a vyhodnocovat data o počtu a kvalitě histopatologických vyšetření karcinomu prsu
v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit
především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nejčastějším
nádorovém onemocnění žen v ČR.
 

Zapojená pracoviště

 

Pracoviště Kontaktní osoby Město
FN Brno Ústav patologie  doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
 prim. MUDr. Eva Jandáková
Brno
Masarykův onkologický ústav – Oddělení onkolog. a experiment. patologie  prim. MUDr. Pavel Fabián, Ph.D. Brno
Nemocnice ve Frýdku Místku MUDr. Vladimír Hořava Frýdek Místek
Biocytolab s.r.o. MUDr. Vladimír Hořava Frýdek Místek
FN Hradec Králové Fingerlandův ústav patologie  prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Hradec Králové
Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o.  prim. MUDr. Miroslav Šulc Chomutov
Kolín Oddělení patologie  prim. MUDr. Radim Žalud Kolín
KN Liberec Patologie  MUDr. Antonín Blüml Liberec
Nemocnice v Novém Městě na Moravě – Oddělení patologie prim. MUDr. Jan Brázdil Nové Město na Moravě
P&R LAB a.s.  MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík Nový Jičín
FN Olomouc a LF UP Ústav klin. a mol. patologie  prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. Olomouc
Slezská nemocnice v Opavě – Oddělení patologické anatomie prim. MUDr. Eva Sehnálková Opava
FN Ostrava - Ústav patologie  prim. MUDr.Jana Dvořáčková Ostrava
CGB laboratoř prim. MUDr. Dušan Žiak Ostrava
KN Pardubice Patologicko-anatomické odd.  MUDr. Mária Hácová Pardubice
Nemocnice Písek – Oddělení patologie  MUDr. Michaela Svobodová Písek
Bioptická laboratoř s.r.o.  prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Plzeň
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Ústav patologie prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Praha
Nemocnice Na Bulovce Praha – Patolog-anatom. odd.  MUDr. Zuzana Špůrková Praha
FN Královské Vinohrady – Ústav patologie prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc. Praha
Nemocnice Na Homolce - Oddělení patologie  prim. MUDr. Martin Syrůček Praha
FN v Motole Motol - Ústav patologie a molekulární medicíny  prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Praha
AeskuLab k.s. MUDr. Markéta Trnková Praha
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Patologické oddělení  prim. MUDr. Martin Čegan Ústí nad Labem
CGB laboratoř, a.s.  MUDr. Petr Vážan Zlín