Projekt Magister vznikl v roce 2010 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat
a vyhodnocovat data o počtu a kvalitě histopatologických vyšetření karcinomu prsu
v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit
především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nejčastějším
nádorovém onemocnění žen v ČR.