Projekt Magister vznikl v roce 2010 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat
a vyhodnocovat data o počtu a kvalitě histopatologických vyšetření karcinomu prsu
v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit
především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nejčastějším
nádorovém onemocnění žen v ČR.
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sběr dat do registru Magister byl ukončen.

Projekt Magister vznikl v roce 2010 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a kvalitě histopatologických vyšetření karcinomu prsu v České republice. Do registru jsou zadávány všechny nově diagnostikované a histologicky ověřené případy karcinomu prsu. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných (neidentifikujících jednotlivou pacientku) informací o tomto nejčastějším nádorovém onemocnění žen v ČR. U každého nádoru je zaznamenávána celá řada histologických parametrů, jejichž analýza umožní zpětně detailní zhodnocení; registr tak poskytuje cennou zpětnou vazbu ohledně kvality práce jednotlivých laboratoří.

Zvláštní pozornost zasluhuje možnost detailního sledování počtu vyšetření HER2/neu v české populaci. Elektronický registr je navržen jako nástroj pro monitoring průběhu a výsledků vyšetření HER2/neu jako významného diagnostického markeru karcinomu prsu a prediktoru pro užití ekonomicky náročné, ale u správně vybraných pacientek velmi efektivní cílené biologické léčby. Zpětně lze sledovat nejen údaje o počtech prováděných vyšetření HER2/neu, ale i o výsledcích referenčního testování, shodě mezi primárními a referenčními laboratořemi, o podílu zjištěné pozitivity HER2/neu dle jednotlivých pracovišť a regionů apod. Registr by měl umožnit i případné dohledání a ověření nejasných nálezů.

Další informace: odborná východiska projektu


Aktuality

» Archiv